Εξαρτήματα δικτύου ύδρευσης

Η ΕργΩν Α.Ε. ασχολείται με την προμήθεια ορειχάλκινων εξαρτημάτων σωληνώσεων δικτύων νερού, όπως για παράδειγμα:

  • Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί με τηλεσκοπική διάταξη
  • Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί διακοπής για χαλκοσωλήνα τ. καμπάνα 5/8’’, ¾’’, 1’’
  • Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί με βαλβίδα αντεπιστροφής σπειρώματος
  • Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί συνένωσης για ΡΕ DN32 οπή διέλευσης 1"
  • Βάνες ορειχάλκινες σφαιρικές DN50 / 2" (αρσ/θηλ και θηλ/θηλ σπείρωμα)
  • Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι 1’’ ή ¾’’ ή  5/8’’ με 1 ή με 2 ρακόρ τύπου καμπάνας για χαλκοσωλήνα.
  • Διάφορα άλλα ορειχάλκινα εξαρτήματα

Όλα τα ανωτέρω υλικά είναι κατάλληλα για τη χρήση με πόσιμο νερό σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (π.χ. WRAS BS 6920) και κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με το ΕΝ 13828. Τα προϊόντα μας παραδίδονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας για δοκιμές πίεσης, χημικές αναλύσεις κ.α.

ΕΔΡΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 65Β
152 31 Χαλάνδρι, Αττική
210 6774186
210 6712943
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΑ

Αμυκλών 35
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Περισσότερα