Πιστοποιήσεις - Ποιότητα

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Για την προστασία του περιβάλλοντος η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

Το Τμήμα Ποιότητας επιθεωρεί όλη την παραγωγική διαδικασία, είτε με την παρουσία του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε συνεργασία με Εξωτερικά Εργαστήρια Δοκιμών.

Οι αυστηρές κατασκευαστικές προδιαγραφές σε συνδυασμό τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ακολουθούμε όπως υπαγορεύονται από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας μας και των προμηθευτών μας, εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω μη καταστροφικών ελέγχων:

  • Οπτικοί και διαστασιολογικοί έλεγχοι
  • Έλεγχοι χημικής ανάλυσης και μηχανικών ιδιοτήτων υλικού
  • Σκληρομετρήσεις
  • Έλεγχοι υπερήχων
  • Ραδιογραφίες
  • Έλεγχοι επιφανειακών ρωγμών με διεισδυτικά υγρά ή με μαγνητικά σωματίδια.

Ανάλογα με τον έλεγχο, εκδίδονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ 10204-3.1. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα, όταν αυτό απαιτείται, να εκδίδονται πιστοποιητικά κατά ΕΝ-10204-3.2 από ανεξάρτητους τρίτους φορείς.

Χυτά εξαρτήματα, εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να παραδίνονται με ενσωματωμένες προεκτάσεις σύμφωνα με το ASTM A370/74 οι οποίες κόβονται από τον πελάτη και κατασκευάζονται δοκίμια για δοκιμές του.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2015
Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

ΕΔΡΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 65Β
152 31 Χαλάνδρι, Αττική
210 6774186
210 6712943
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΑ

Αμυκλών 35
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Περισσότερα