Κυλινδράρισμα λαμαρίνας SA 516GR.70, I.D 2400, Πάχος=75mm, L=4004mm για την κατασκευή δοχείων πίεσης

Κυλινδράρισμα λαμαρίνας (N.01 Plate L2374 + N.01 Plate L1630), SA 516 GR.70 για την κατασκευή κελύφους I.D 2400, Πάχος 75mm, Μήκος 4004mm για δοχεία πίεσης

  • Ανοχές διαμέτρου ± 3mm
  • Κάθετες και εγκάρσιες συγκολλήσεις
  • Έλεγχος και Επανα-κυλινδράρισμα της λαμαρίνας μετά τις συγκολλήσεις

ΕΔΡΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 65Β
152 31 Χαλάνδρι, Αττική
210 6774186
210 6712943
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΑ

Αμυκλών 35
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της TLT-turbo GmbH και της Zhejiang Tosval Industry Co., LTD. στην Ελλάδα.

Περισσότερα