Προϊόντα

 • Aluminum Hexagonal compression Terminal clamp set with steel branch for ACSR 95mm conductor
  Aluminum Hexagonal compression Terminal clamp set with steel branch for ACSR 95mm conductor
 • Aluminum parallel groove clamps for DIFFERENT type and cross section conductors
  Aluminum parallel groove clamps for DIFFERENT type and cross section conductors
 • Aluminum parallel groove clamps for same type and cross section conductors
  Aluminum parallel groove clamps for same type and cross section conductors
 • Braided copper wire connector
  Braided copper wire connector
 • Braided copper wire connector tin coated
  Braided copper wire connector tin coated
 • Brass split bolt connectors tin coated
  Brass split bolt connectors tin coated
 • Socket Eye fitting for suspension insulators
  Socket Eye fitting for suspension insulators
 • Tension clamp for 95mm copper conductors
  Tension clamp for 95mm copper conductors
 • Tension clamp for copper conductors covered with copper sheets
  Tension clamp for copper conductors covered with copper sheets
 • Aluminum Hexagonal compression Terminal clamp set with steel branch for ACSR 95mm conductor
 • Aluminum parallel groove clamps for DIFFERENT type and cross section conductors
 • Aluminum parallel groove clamps for same type and cross section conductors
 • Braided copper wire connector
 • Braided copper wire connector tin coated
 • Brass split bolt connectors tin coated
 • Socket Eye fitting for suspension insulators
 • Tension clamp for 95mm copper conductors
 • Tension clamp for copper conductors covered with copper sheets

Εξαρτήματα Γραμμών Υψηλής Τάσης

Η ΕργΩν Α.Ε. ασχολείται επίσης με την προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων για γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος μέσης και υψηλής τάσης, κατασκευασμένα από κράματα αλουμινίου, χαλκού ή χάλυβα.

Όλα τα είδη μπορούν να παραδίνονται γαλβανισμένα εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικά, (EN ISO 1461) ή επικασσιτερωμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας.

 • Συνδετήρες παραλλήλων αυλάκων για ίδιες ή διαφορετικές διατομές αγωγών και για ίδια ή διαφορετικά είδη αγωγών ρεύματος (διμεταλλικοί).
 • Σφιγκτήρες ανάρτησης, τάνυσης, τέρματος ή γείωσης διαφόρων μορφών και μεγεθών καθώς και μεταλλικά στηρίγματα ή αναρτήσεις μονωτήρων εναερίων αγωγών χαλκού ή αλουμινίου (ACSR).
 • Στηρίγματα ανάρτησης συνεστραμμένου καλωδίου.
 • Κοχλιοσυνδετήρες αγωγών γείωσης ή σύσφιξης κατάλληλοι για πληθώρα αγωγών χαλκού ή αλουμινίου (π.χ. διατομών 16mm2 – 120mm2)
 • Ενωτήρες αγωγών εξαγωνικής συμπίεσης.
 • Εύκαμπτοι αγωγοί ή αναρτήσεις αγωγών από πλεγμένα συρματίδια χαλκού.