Ποιότητα

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.

Το Τμήμα Ποιότητας επιθεωρεί όλη την παραγωγική διαδικασία, είτε με την παρουσία του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε συνεργασία με Εξωτερικά Εργαστήρια Δοκιμών.

Οι αυστηρές κατασκευαστικές προδιαγραφές σε συνδυασμό τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ακολουθούμε όπως υπαγορεύονται από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας μας και των προμηθευτών μας, εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Οι ακόλουθοι μη καταστροφικοί έλεγχοι μπορούν να εκτελεστούν:

  • Οπτικοί και διαστασιολογικοί έλεγχοι.
  • Έλεγχοι χημικής ανάλυσης
  • Έλεγχοι μηχανικών ιδιοτήτων
  • Σκληρομετρήσεις
  • Έλεγχοι υπερήχων
  • Ακτινογραφίες και ραδιογραφίες
  • Έλεγχοι επιφανειακών ρωγμών με διεισδυτικά υγρά ή με μαγνητικά σωματίδια.

Ανάλογα με τον έλεγχο, εκδίδονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ 10204-3. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα, όταν αυτό απαιτείται, να εκδίδονται πιστοποιητικά κατά ΕΝ-10204-3.2 από εξωτερικά ανεξάρτητα Γραφεία Ελέγχου.

Χυτά εξαρτήματα, εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να παραδίνονται με ενσωματωμένες προεκτάσεις σύμφωνα με το ASTM A370/74 οι οποίες κόβονται από τον πελάτη και κατασκευάζονται δοκίμια για δοκιμές του.

ΕργΩν Α.Ε.

Εμπορική εταιρεία - Μεταλλικές κατασκευές
Εθνικής Αντιστάσεως 65Β
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ.: 210 6774186
Fax: 210 6712943
e-mail: [email protected]

Άτομα επικοινωνίας

κος Σπύρος Παπαποστόλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

κα. Μαίρη Παπαποστόλου
Αντιπρόεδρος
Διευθύντρια Πωλήσεων


Ποιότητα

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά
ISO 9001:2008.

Το τμήμα ποιότητας επιθεωρεί όλη την παραγωγική διαδικασία, είτε με την παρουσία του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε συνεργασία με Εξωτερικά Εργαστήρια Δοκιμών.

Περισσότερα