Πελάτες

Στην διάρκεια των ετών, διάφοροι μεγάλοι πελάτες στους τομείς της ενέργειας, της χαλυβουργίας, των κατασκευών κλπ. εμπιστεύτηκαν την εταιρεία ως αξιόπιστο προμηθευτή:

  • ΔΕΗ
  • ΛΑΡΚΟ
  • ΑΓΕΤ, ΤΙΤΑΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
  • ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
  • J & P Λιβύη
  • EAC/Κύπρος κλπ.

ΕργΩν Α.Ε.

Εμπορική εταιρεία - Μεταλλικές κατασκευές
Εθνικής Αντιστάσεως 65Β
152 31 Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ.: 210 6774186
Fax: 210 6712943
e-mail: [email protected]

Άτομα επικοινωνίας

κος Σπύρος Παπαποστόλου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

κα. Μαίρη Παπαποστόλου
Αντιπρόεδρος
Διευθύντρια Πωλήσεων


Ποιότητα

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά
ISO 9001:2008.

Το τμήμα ποιότητας επιθεωρεί όλη την παραγωγική διαδικασία, είτε με την παρουσία του στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε συνεργασία με Εξωτερικά Εργαστήρια Δοκιμών.

Περισσότερα